top of page

GDPR

Greater Goods Sweden AB (”Greater Goods”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Greater Goods, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med och användningen av vår webbplats på www.greatergoods.se

 

Behandling av personuppgifter:

Hantering av köp från Greater Goods Webshop för återförsäljare
När du beställer produkter från vår webbshop måste du ange ditt namn, företagets namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, betalningsinformation och produkterna du önskar beställa. Detta för att vi ska kunna hantera din order och leverera produkterna till dig (GDPR art 6(1)(b)).

För att kunna hantera betalningen behöver vi dela dina betalningsuppgifter med våra samarbetsparters för betalningslösningar. För att kunna fullgöra din leverans behöver vi dela ditt namn och adress med de transportföretag vi samarbetar med (GDPR art 6(1)(b)).

Deltagande i tävlingar
Om du deltar i tävlingar anordnade av Greater Goods kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, svar på frågor, etc.) för att administrera tävlingen, välja och kontakta vinnaren (GDPR art. 6(1)(b)).

Beroende på tävling och pris kan vi komma att dela ditt namn, kontaktuppgifter och prisuppgifter med tävlingsprisleverantörer och transportföretag (GDPR art. 6(1)(b).

Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket (GDPR art. 6(1)(c)).

 

Återkoppling
För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via Arla.se eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.) – kundtjänst.

Om du kontaktar oss kommer vi registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.).

Vår kundtjänst har tillgång till dessa uppgifter så vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Interaktion med Greater Goods på sociala medier-plattformar

Om du följer eller interagerar med oss på någon av våra sociala medier-sidor såsom Facebook, Instagram etc. så kommer informationen du uppger vara föremål för det här integritetsmeddelandet såväl som integritetsmeddelandet på respektive sociala medier-plattform. Vi uppmuntrar dig att läsa integritets-meddelandet på sådana sociala medier-plattformar.

Hantering av B2B-relationer (leverantörer, kunder, affärspartner)

I samband med ditt samarbete med Greater Goods kommer vi att behandla de personuppgifter som vi får i samband med eventuella beställningar och leveranser för att kontrollera betalningen och tjänsterna (företagsnamn, namn, kontaktinformation, titel, etc.). Vidare kommer vi att använda informationen för att upprätthålla affärsförhållandet med det företag som du representerar, eller för att administrera aktiviteter som du deltar i. För att marknadsföra våra varumärken och produkter mot kunder kan vi använda företagsnamn och kontaktinformation för att skicka produktprover och marknadsföringsmaterial. Vi får företagsinformation (företagsnamn, kontaktinformation, bransch, etc.) från olika marknadsinformationsföretag.

 

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att ha dessa uppgifter för att fullfölja eventuella avtal med det företag som du representerar, och för att bygga affärsrelationerna med det företaget (GDPR artikel 6.1 b) och artikel 6 (1) (f)).

 

Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, och för att uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive bokföringslagstiftning i de länder vi är verksamma.

 

Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På din begäran raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig till tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

bottom of page